Z dôvodu prebiehajúcich technických inovácií a zmien príslušného právneho rámca, musíme nasledovné Podmienky používania z času na čas upraviť a/alebo dopĺňať. Preto užívateľov žiadame, aby si pozreli tieto Podmienky používania pred každou návštevou tejto internetovej stránky a zohľadnili prípadné zmeny a/alebo doplnenia.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webových stránok a aplikácie chatbot Alina je Jozef Hurtiš, Wolkrova 43, 851 01 Bratislava, (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Wolkrova 43, 851 01 Bratislava
email: jozef@hurtis.sk
telefón: +421 903 690 788

Webová stránka Chatbota Alina stránka na doméne https://alina.hurtis.sk, ďalej len web.

Aplikáciou "Chatbot Alina" sa rozumie chatové rozhranie umiestnené na webe používateľa, ktoré komunikuje s webom alina.hurtis.sk, ďalej len chatbot Alina.

Účel a použitie webu a aplikácie chatbot Alina.

Účelom webu je registrácia a základná administrácia chatbota. Účelom aplikácie chatbot Alina je zjednodušiť komunikáciu medzi používateľom a návštevníkmi web stránok, na ktorých je chatbot Alina použitý. Počet stránok, na ktorých môže používateľ umiestniť chatbota Alina nie je obmedzený.

Používateľ aplikácie berie na vedomie, že chatbot Alina nesmie byť použitý na:

 • propagáciu žiadnej politickej strany či hnutia,
 • propagáciu pornografie, alkoholu alebo tabakových výrobkov,
 • prezentovanie názorou, ktoré akymkoľvek spôsobom hania, alebo inak urážajú nejakú rasu, národ alebo náboženskú alebo etnickú skupinu.

Obsah chatbota Alina a zodpovednosti.

Obsah odpovedí chatbota Alina sa skladá z troch častí:

 1. Všeobecná znalostná databáza - odpovede v zodpovednosti prevádzkovateľa.
 2. Odkazy na webové stránky tretích strán.
 3. Odpovede v zodpovednosti a správe používateľa. Do tejto kategórie patria:
  • Prvá tzv. štartovacia správa.
  • Odpovede na otázky ohľadom adresy a sídla.
  • Odpovede na otázky ohľadom otváracích hodín.
  • Odpovede na otázky ohľadom telefonického kontaktu.

Prevádzkovateľ zodpovedá len za odpovede z tzv. Všeobecnej znalostnej bázy chatbota Alina.
Prevadzkovateľ nezodpovedá za obsah odpovedí v správe používateľa, ani za obsah webov, na ktoré odkazujú odkazy umiestnené v odpovediach chatbota.

Používateľ zodpovedá za obsah správ, ktoré má v správe prostredníctvom administračnej zóny na webe chatbota Alina.
Používateľ berie na vedomie, že tieto správy nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé či hanlivé výrazy.

Práva a povinnosti.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať užívateľa a jeho obsah uložený na webe chatbota Alina, v prípade, že používateľ porušuje pravidlá uvedené na tejto stránke.
Prevádzkovateľ má právo prerušiť poskytovanie aplikácie chatbot Alina, na dobu nevyhnutnú pre servisné zásahy a aktualizáciu aplikácie.
Prevádzkovateľ má právo ukončiť poskytovanie aplikácie chatbot Alina. O tejto skutočnosti má prevádzkovateľ povinnosť informovať používateľov minimálne 30 dní pred ukončením poskytovania aplikácie.